6U, 8U, 10U, 12U, & 14U

Stevens Point Area Youth Hockey Association - Stevens Point, Wis.

(Coaches: Mike Pavelski (father) and Donny Gruber)

 

16U & 18U

Stevens Point Area Senior High - Stevens Point, Wis.

(Coach: Jack Stoskoph)